IVM – kurzy

Kurzy

Přípravné semináře na autorizační zkoušku

Součásti školení je zkušební písemný test!

PODROBNÉ INFORMACE O PRŮBĚHU AUTORIZAČNÍ ZKOUŠKY!

[Přípravný seminář na autorizační zkoušku inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb.]

Seminář je určen zájemcům o autorizaci ve všech oborech (stavbyvedoucí, stavební a technické dozory, projektanty, pracovníky zabezpečující inženýring a další). Cílem semináře je usnadnit účastníkům přípravu k písemné autorizační zkoušce. Výklad je průřezem souboru zkušebních otázek.

Mezi hlavní témata semináře patří zejména:

  • Obsah a aplikace zákona č. 360 / 92 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů ,

 inženýrů a techniků činných ve výstavbě a jeho souvislosti.

  • Právní úprava zákona č. 225/2017 Sb. s účinnosti od 1.ledna 2018 o územním plánování a stavebním řádu
  • Podnikání a závazkové vztahy ve výstavbě; Obchodní zákoník; Občanský zákoník; Živnostenský zákon; Obchodní rejstřík;Postupy při uzavírání smluv; Smlouva o dílo ve výstavbě; Kupní smlouva; Zadávání veřejných zakázek.
  • Energetický zákon. Zákon o elektronických komunikacích. Hospodáření s energií.

OKRUH OTÁZEK KE ZKOUŠKÁM Z JEDNOTLIVÝCH OBORŮ NA POŘÁDÁNÍ ZAŠLEME!

Místo konání:

  • Hotel Rezidence Domyno 1061/10, 143 00 Praha 4

Dopravní spojení:

metro trasa C, stan. Kačerov, dále bus č. 215, 117 do zastávky Nové Dvory, metro trasa B, stan.Smíchovské nádraží, dále bus č.198,197 do zastávky Nové Dvory

Rozsah:

Časový rozvrh semináře:

  • 1.den: 9.00 - 9.30 prezence, 9.30-17.00 přednášky
  • 2.den: 8.30 - 12.00 přednáška

Přednášející:

Ing. jiří Kliner, JUDr. Jana Spěváková, Ing. Milan Pacák (specialisté ČKAIT na právní problematiku)

Cena:

2 900 Kč
V průběhu semináře také možnost zakoupit publikaci „Rozsah požadavků pro ověřování znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb.“, vydavatel Informační centrum ČKAIT (anotace: „Kromě souboru zkušebních otázek, obsahuje publikace plné znění autorizačního zákona, profesního a etického řádu ČKAIT, pokyny pro vyplnění žádosti o udělení autorizace a vzor formuláře žádosti.“)

Na závěr semináře bude účastníkům vydáno Osvědčení o absolvování semináře z právních přepisů.

Pokyny pro platbu:

Účastnický poplatek Kč 2 900,- uhraďte na číslo účtu 000000-1161243083/0800 u ČS a.s. Praha 4.
V případě Vašeho zájmu o publikaci "Rozsah požadavků pro ověřování znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb." - uhraďte zároveň částku 200,-Kč za 1 výtisk.

IVM – kurzy
Mgr. Viera Mikulášová
Imrychova 880/19
143 00 Praha 4 – Kamýk
tel.: +420 723 139 027
e-mail: mikulasova@volny.cz
All content copyrighted © IVM 2009.