IVM – kurzy

Přípravný seminář
na autorizační zkoušku

27. 5. — 28. 5. 2024
24. 6. — 25. 6. 2024

On-line přihláška

Kurzy

Celoživotní vzdělávání zdravotních sester v Praze

Milé dámy, vážené kolegyně,

zveme Vás k účasti na školících akcích, na další vzdělávání zdravotních sester. Školící akce jsou evidovány u České asociace sester. Vzdělávání sester je na bázi dobrovolnosti.

Školící akce jsou určeny pro všechny obory (všeobecná sestra,porodní asistentka, zdravotní laborant, asistent ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeut, ortoptista, zubní technik, dentální hygienista, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent, zdravotně sociální pracovník)

Platba:

Platí se hotově u prezence. V ceně je občerstvení. Nejsem plátcem DPH.

Upozornění:

V případě nedostatečného počtu přihlášených na školení si vyhrazujeme termín akce zrušit. Žádáme Vás o včasné omluvení Vaši případné neúčasti!

IVM – kurzy
Mgr. Viera Mikulášová
Imrychova 880/19
143 00 Praha 4 – Kamýk
tel.: +420 723 139 027
e-mail: mikulasova@volny.cz
All content copyrighted © IVM 2009.