IVM – kurzy

Kurzy

Velká novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb. s účinnosti od 1. 1. 2018, změny v územním rozhodování, plánování, užívání a odstraňování staveb

Dne 31.července 2017 vyšel ve Sbírce zákonů (částka 82) zákon č. 225/2017 Sb. Nový stavební zákon nabývá účinnosti od 1.1.2018 a zásadním způsobem mění doposud užívané postupy ve stavebním právu.

Obsah semináře:

  • Obsahem semináře bude podrobný výklad jednotlivých ustanovení novely stavebního zákona. Dále změny v územním řízení, vč. změn v institutech zjednodušeného územního řízení, územního souhlasu a společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru. Změny v kategorizaci stavebních záměrů nevyžadující územní rozhodnutí. Změny v ohlašování a povolování staveb. Diskuze. Dotazy.

Místo konání a termíny:

  • HOTEL REZIDENCE  DOMYNO, NOVODVORSKÁ 1061/10, PRAHA 4
    • 12. prosince 2017
    • 8. ledna 2018
    • 3. února 2018

Přednášejí:

Ing. Jiří Kliner, Ing. Milan Pacák - specialisté na právní a technické předpisy

Ukončení školící akce:

Účastníci obdrží Osvědčení o absolvování semináře.

Časový rozvrh školící akce:

9.00 - 9.30 prezence
9.30 – 15.00 přednáška

Dopravní spojení:

3. metro trasa C, stan. Kačerov, dále bus č. 215, 189 do zastávky Nové Dvory. Metro trasa B, stan. Smíchovské nádraží,dále bus č.197 do zastávky Nové Dvory.

Přihlášky

Přihlásit se můžete zasláním přihlášky poštou, telefonicky nebo prostřednitvím online formuláře v pravém sloupci.

Pokyny pro platbu:

Účastnický poplatek Kč 1.450,--uhraďte na číslo účtu 1161243083/0800 u ČS a.s. Praha 4. Nejsem plátcem DPH. Fakturu obdržíte u prezence. V případě platby v hotovosti obdržíte pokladní příjmový doklad. V ceně je zahrnuté občerstvení a literatura.

Upozornění:

V případě nedostatečného počtu přihlášených na některou školící akci si vyhrazujeme termín akce zrušit. Žádáme Vás o včasné omluvení Vaší případné neúčasti!

Storno podmínky:

Závaznou přihlášku lze zrušit dva dny před termínem konání kurzu. Po tomto termínu účastnický poplatek nevracíme. Na kurz můžete vyslat náhradníka. Organizátor si vyhrazuje právo změny.

 

IVM – kurzy
Mgr. Viera Mikulášová
Imrychova 880/19
143 00 Praha 4 – Kamýk
tel.: +420 723 139 027
e-mail: mikulasova@volny.cz
All content copyrighted © IVM 2009.